I Love Tall Pines - Jeg Elsker Høje Fyre

In Danish "Jeg elsker høje fyre" means
"I love tall pines" as well as "I love tall guys" .

Do you also YPine ?